Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Διεπιστημονικό Συνέδριο


Παιδί και Πληροφορία:
Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας,
Δικαίου - Δεοντολογίας, Πολιτισμού


Παρασκευή και Σάββατο, 28 και 29 Απριλίου 2017
Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας, Καποδιστρίου 120, Κέρκυρα


Εκδόθηκε ο συλλογικός τόμος 'Παιδί και Πληροφορία-αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού'
Εκδόσεις Οσελότος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2018, σσ. 1-595, i-xxxvii.
ISBN 978-960-564-609-7.

Συνδιοργάνωση:

Το συνέδριο διενεργείται κάτω από την αιγίδα του Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρας.

Χορηγός Επικοινωνίας:
IPrights.gr

Χορηγοί:
Επιμελητήριο Κέρκυρας
Artissimo Bakehouse


Χώρος Διοργάνωσης:
Αναγνωστική Εταιρία ΚέρκυραςΕπίκεντρο των διεπιστημονικών θεματικών του συνεδρίου είναι το παιδί σε σχέση με την πληροφορία όσον αφορά την ιστορία, τη ρύθμιση (δίκαιο και δεοντολογία) και τον πολιτισμό. Ως «παιδί» εννοείται για τις ανάγκες του συνεδρίου ο ανήλικος από τη γέννησή του μέχρι την ηλικία της ενηλικίωσης (18 ετών), κατά τον συνήθη ορισμό της νομικής επιστήμης. Η πληροφορία εννοείται κατά την πλέον ευρεία της έννοια (είτε ενσωματωμένη σε φορέα είτε ανεξάρτητη από τον φορέα της).

Ενδεικτικά μόνο παρατίθενται οι κατωτέρω θεματικές:

I. Παιδί, Πληροφορία και Iστορία
 • Η ιστορία του σχολείου
 • Η ιστορία των παιδικών βιβλιοθηκών στην Ευρώπη και στον κόσμο
 • Η ιστορία των παιδικών μουσείων στην Ευρώπη και στον κόσμο
 • Παιδί και ιστορικό αρχείο
 • Μάθηση και παιδί στον αρχαίο ελληνικό κόσμο
 • Μάθηση και παιδί στο Βυζάντιο
 • Μάθηση και παιδί στον 20ο αιώνα
 • Ιστορία της παιδικής ανάγνωσης
 • Διδάσκοντας ιστορία στα παιδιά
 • Ιστορία της διδασκαλίας των παιδιών και διακρίσεις λόγω φύλου

ΙΙ. Παιδί, Πληροφορία, Δίκαιο και Δεοντολογία
 • Το δικαίωμα του παιδιού στην πρόσβαση στην πληροφορία και οι Διεθνείς Συνθήκες
 • Η ελευθερία της έκφρασης των παιδιών κατά το διεθνές δίκαιο
 • Η ελευθερία έκφρασης των παιδιών στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον κόσμο
 • Η προστασία των παιδιών από το βλαβερό περιεχόμενο του διαδικτύου
 • Ανήλικοι χάκερς και δίκαιο
 • Το δικαίωμα του παιδιού να γνωρίζει ποιοι είναι οι γονείς του και η ανωνυμοποίηση αρχείων δοτών γεννητικού υλικού
 • «Ιδιοκτησία» και γενετικά δεδομένα παιδιών
 • Το παιδί ως δημιουργός και δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων
 • Παιδιά-ηθοποιοί και νομοθεσίες προστασίας του δικαιώματός τους στη μάθηση
 • Το παιδί ως μάρτυρας σε δίκη και η αποδεικτική αξία της κατάθεσής του
 • Παιδί, ΜΜΕ και προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Το παιδί και η ιδιωτική του ζωή σε σχέση με την ανάγκη προστασίας των συμφερόντων του
 • Ιατρική πληροφορία, παιδιά και συναίνεση σε ιατρική πράξη.

ΙΙΙ. Παιδί, Πληροφορία και Πολιτισμός-Varia
 • Το παιδί και το ψηφιακό χάσμα στον κόσμο
 • Παιδί και Facebook
 • Παιδί και διδακτική της φιλοσοφίας
 • Η επεξεργασία πληροφοριών από τον ανθρώπινο εγκέφαλο από τη γέννησή του μέχρι την ενηλικίωση
 • H προστασία του παιδιού από την τραυματική πληροφορία
 • Το πρόγραμμα One Laptop per child, επιτυχία ή αποτυχία;
 • Η συμβολή του παιδικού παραμυθιού στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών
 • Παιδί και Μουσείο: μουσειοπαιδαγωγικά και διαπολιτισμική πληροφορία
 • Παιδί, μουσική πληροφορία και δυνατότητες της μουσικής εκπαίδευσης παιδιών
 • το Παιδί ως Αναγνώστης.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ομιλιών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν περιλήψεις για κρίση προς παρουσίαση στο συνέδριο στις ανωτέρω ενδεικτικές θεματικές, 250 λέξεων, μέχρι την 1η Μαρτίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση infokid@ihrc.gr. Οι συμβολές που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα εκδοθούν σε τόμο πρακτικών από τη Νομική Βιβλιοθήκη, ενώ επίσης θα προωθηθούν προς δημοσίευση σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ειδικών συνεδριών:
Ερευνητές που θέλουν να διοργανώσουν ειδικές συνεδρίες/στρογγυλή τράπεζα στο πλαίσιο του συνεδρίου καλούνται να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές στο infokid@ihrc.gr.
Προθεσμία: 10 Μαρτίου 2017.