Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ημερομηνίες


  • Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ομιλιών: 01 Μαρτίου 2017
  • Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ειδικών συνεδριών: 10 Μαρτίου 2017
  • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 28 και 29 Απριλίου 2017